เช็คสิทธิประโยชน์ประกันสังคมมาตรา 40 รับสิทธิทดแทนอะไรบ้างที่นี่มีคำตอบ

เช็คสิทธิประโยชน์ประกันสังคมมาตรา 40 ผู้เอาประกันตนกลุ่มอาชีพอิสระ กลุ่มแรงงานนอกระบบ สมัครเป็นผู้เอาประกันตนกับสำนักงานประกันสังคมได้รับสิทธิอะไรบ้างที่นี่มีคำตอบ

จากกรณีที่ คณะรัฐมนตรี หรือ คณะรัฐมนตรี ได้อนุมัติมาตรการเยียวยาโควิด ในพื้นที่สีแดงเข้ม 13 จังหวัด โดยให้ผู้เอาประกันตนที่ได้รับผลพวงสมัครสมาชิกที่สำนักงานประกันสังคม หรือ สมัครสมาชิกผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ www.sso.go.th

ในส่วนของผู้เอาประกันตนมาตรา 40 กลุ่มผู้กระทำอาชีพอิสระหรือเป็นแรงงานนอกระบบ ซึ่งจะได้รับสิทธิความป้องกันและก็สิทธิประโยชน์จากการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม จะได้รับความช่วยเหลือเกื้อกูล 5,000 บาทจากรัฐบาล

โดยกลุ่มอาชีพอิสระที่ยังไม่เข้าระบบประกันสังคม สำนักงานประกันสังคมเปิดทางกำหนดให้จำเป็นต้องยื่นหลักฐานการเข้ามาเป็นผู้เอาประกันตนมาตรา 40 ข้างในก.ค. 2564 เพื่อรับเงินเยียวยาล่าสุดจำนวน 5000 บาท

คุณลักษณะของผู้เอาประกันตนม.40

• ชนชาติไทย
• ประกอบอาชีพอิสระ หรือ แรงงานนอกระบบ
• มีอายุตั้งแต่ 15 ปีแม้กระนั้นไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์
• ไม่เคยเป็นพนักงานผู้รับจ้างในระบบประกันสังคมม.33 และก็ ม.39 มาก่อน
• ไม่เป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ
• คนที่ถือบัตรประจำตัวคนซึ่งไร้สัญชาติไทยเริ่มด้วยเลข 0,6,7 (ละเว้นเริ่มด้วย 00)
• ผู้พิการที่รับทราบสิทธิสามารถสมัครเป็นผู้เอาประกันตนม.40 ได้

หนทางสมัครมาตรา 40

1.เว็บ www.sso.go.th
2. เคาน์เตอร์เซอร์วิส เซเว่น-อีเลฟเว่น ทุกสาขา
3.แบงค์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรทุกสาขา
4.เครือข่ายประกันสังคม ทั่วประเทศ
5.บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์
6.สายด่วนประกันสังคม 1506

เลือกจ่ายเงินสมทบ 3 ช่องทาง ดังเช่นว่า

1. 70 บาท/เดือน
2. 100 บาท/เดือน
3. 300 บาท/เดือน

40-1

กรณีพิการทุพพลภาพ

เงื่อนไขการเกิดสิทธิ

• จ่ายเงินสมทบมาแล้ว 6 เดือนใน 10 เดือน ก่อนเดือนพิการทุพพลภาพ ได้รับ 500 บาท
• จ่ายเงินสมทบมาแล้ว 12 เดือนใน 20 เดือน ก่อนเดือนพิการทุพพลภาพ ได้รับ 650 บาท
• จ่ายเงินสมทบมาแล้ว 24 เดือนใน 40 เดือน ก่อนเดือนพิการทุพพลภาพ ได้รับ 800 บาท
• จ่ายเงินสมทบมาแล้ว 36 เดือนใน 60 เดือน ก่อนเดือนพิการทุพพลภาพ ได้รับ 1,000 บาท

ช่องทางที่ 1 และก็ช่องทางที่ 2
ได้รับเงินตอบแทนการขาดรายได้ต่อเดือน เป็นระยะเวลา 15 ปี

*เสียชีวิตระหว่างรับเงินตอบแทนการขาดรายได้กรณีพิการทุพพลภาพ ได้รับเงินค่าทำศพ 25,000 บาท

ช่องทางที่ 3
ได้รับเงินตอบแทนการขาดรายได้ต่อเดือน ตลอดชีวิต

*เสียชีวิตระหว่างรับเงินตอบแทนการขาดรายได้กรณีพิการทุพพลภาพ ได้รับเงินค่าทำศพ 50,000 บาท
กรณีตาย

เงื่อนไขการเกิดสิทธิ
จ่ายเงินสมทบไม่น้อยกว่า 6 ใน 12 เดือน ก่อนเดือนที่ตาย ละเว้น กรณีตายเพราะเหตุว่าอุบัติเหตุ
ถ้าจ่ายเงินสมทบไม่ครบ 6 ใน 12 เดือน แม้กระนั้นมีการจ่ายเงินสมทบ 1 ใน 6 เดือน ก่อนเดือนที่ตาย

ช่องทางที่ 1 และก็ช่องทางที่ 2

ได้รับเงินค่าทำศพ 25,000 บาท จ่ายให้กับผู้จัดการศพ
ได้รับเงินช่วยเหลือกรณีตาย 8,000 บาท ถ้าจ่ายเงินสมทบไม่น้อยกว่า 60 เดือน ก่อนเดือนที่ตาย

ช่องทางที่ 3

ได้รับเงินค่าทำศพ 50,000 บาท ก่อนเดือนที่ตาย จ่ายให้กับผู้จัดการศพ
กรณีชราภาพ
เงื่อนไขการเกิดสิทธิ
เมื่ออายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และก็หมดความเป็นผู้เอาประกันตน

ช่องทางที่ 1

-ไม่ป้องกัน-

ช่องทางที่ 2

ได้รับเงินบำเหน็จชราภาพ (เงินสมทบ 50 บาท คูณ จำนวนเดือนที่จ่ายเงินสมทบ บวก
เงินออมเพิ่ม) พร้อมผลตอบแทนตอบแทนทุกปีจากที่สำนักงานประกันสังคมระบุ

ช่องทางที่ 3

ได้รับเงินบำเหน็จชราภาพ (เงินสมทบ 150 บาท คูณ จำนวนเดือนที่จ่ายเงินสมทบ บวก เงินออมเพิ่ม) พร้อมผลตอบแทนตอบแทนทุกปีจากที่สำนักงานประกันสังคมระบุ
*ผู้เอาประกันตนช่องทางที่ 2 และก็ช่องทางที่ 3 สามารถจ่ายเงินสมทบเพิ่มเติมอีก (ออมเพิ่ม) ได้ไม่เกิน 1,000 บาท ต่อเดือน
กรณีช่วยเหลือบุตร
เงื่อนไขการเกิดสิทธิ
จ่ายเงินสมทบไม่น้อยกว่า 24 ใน 36 เดือน ก่อนเดือนที่มีสิทธิได้รับผลดีตอบแทน
*ขณะรับเงินช่วยเหลือบุตร จำเป็นต้องจ่ายเงินสมทบทุกเดือน

ช่องทางที่ 1 และก็

ช่องทางที่ 2

-ไม่ป้องกัน-

ช่องทางที่ 3

ได้รับเงินช่วยเหลือบุตรทุกเดือน คนละ 200 บาท คราวละไม่เกิน 2 คน บุตรอายุตั้งแต่ตอนแรกกำเนิดแม้กระนั้นไม่เกิน 6 ปี บริบูรณ์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น