เงินเกื้อหนุนบุตร จ่ายส่วนปรับเพิ่ม 800 บาท ย้อนหลัง 3 เดือน วันนี้!

กระทรวงแรงงาน เริ่มชำระเงินช่วยเหลือลูกให้ผู้เอาประกันตน ย้อนไป 3 เดือน วันนี้ (30 เม.ย.) วันแรก ข้างหลังปรับเพิ่มเป็น 800 บาท

วันที่ 30 ม.ย. 2564 ผู้รายงานข่าวแถลงการณ์ว่า กระทรวงแรงงานเริ่มทยอยชำระเงินช่วยเหลือลูกให้กับผู้เอาประกันตน ที่มีลูกอายุตั้งแต่แรกกำเนิด-6 ปี ทีละไม่เกิน 3 คน ข้างหลังปรับเพิ่มจากเดือนละ 600 บาท เป็น 800 บาท โดยเป็นการชำระเงินในส่วนที่ปรับมากขึ้น ย้อนไป 3 เดือน ตั้งแต่ม.ค.-มีนาคม 2564

ก่อนหน้านี้ที่ผ่านมา เว็บราชกิจจานุเบกษา ได้ประกาศกฎกระทรวง การจ่ายคุณประโยชน์ตอบแทนในกรณีช่วยเหลือลูก (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป
ทั้งนี้ เนื่องแต่เห็นพอสมควรเพิ่มอัตราการจ่ายคุณประโยชน์ตอบแทนในกรณีช่วยเหลือลูก เพื่อผู้เอาประกันตนได้รับเงินคุณประโยชน์ตอบแทนในกรณีช่วยเหลือลูกในอัตราที่สูงขึ้น อันเป็นการบรรเทาภาระหน้าที่ของผู้เอาประกันตนและให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน ก็เลยจึงควรออกกฎกระทรวงนี้
แม้มีปัญหาเสริมเติม ผู้เอาประกันตนสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมถึงที่เหมาะ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้งยัง 12 แห่ง/จังหวัด/สาขา/ที่ท่านสะดวก หรือโทร1506 (ข้าราชการให้บริการตลอด 1 วัน)

วิธีเช็กเงินช่วยเหลือลูก

• ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น SSO Connect หรือเข้าเว็บ www.sso.go.th

• หลังจากนั้นเข้าสู่ระบบ แม้ยังมิได้เป็นสมาชิกสามารถสมัครผ่านระบบก่อน (ลงทะเบียน)

• ผู้ที่เข้าผ่านแอปฯ กดเลือกเมนู “การเบิกสิทธิประโยชน์” ส่วนผู้ที่เข้าผ่านเว็บกดเลือกเมนู “การใช้สิทธิประโยชน์ตอบแทน”

• ระบบจะแสดงรายการจ่ายเงินช่วยเหลือลูก เป็นรายเดือนไว้ให้ตามสิทธิ์ของผู้เอาประกันตน

mom1

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น