ศธ. ประกาศพร้อมจ่ายเยียวยานักเรียน 2,000 ปริมาณ 11 ล้านคน

กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ พร้อมจ่ายเยียวยานักเรียน 2,000 จำนวน 11 ล้านคน ถึงมือผู้ปกครองภายใน 7วัน ภายหลังจากงบประมาณถูกจัดสรรมาให้ศธ.พร้อมตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนถ้าเกิดยังมิได้รับเงิน

วันที่ 16 สิงหาคม 2564 กระทรวงศึกษาธิการ แถลงข่าว “จุดยืนลดภาระด้านการศึกษา” เพื่อชี้แจงทางสำหรับเพื่อการช่วยเหลือนักเรียน ผู้ปกครอง และคุณครู ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามมาตรการลดภาระด้านการศึกษา ของ ศธ.และรัฐบาล

student

นางสาวตรีนุช เทียนทองคำ รมว.ศึกษาธิการ พูดว่า จากการประชุมคณะรัฐมนตรี ตอนวันที่ 27 ก.ค. 2564 ได้มีมติเห็นดีเห็นงามและอนุมัติงบประมาณเป็นกรณีพิเศษเพื่อช่วยเหลือเยียวยา และลดผลกระทบด้านการศึกษา ให้กับสถานศึกษา อาจารย์ นักเรียน และผู้ปกครอง โดยอนุมัติงบประมาณเป็นวงเงิน 22,000 ล้านบาท ซึ่งแบ่งได้ 3 เรื่องสำคัญดังนี้

1.การจ่ายเงิน “เยียวยานักเรียน” ทุกคน ทุกขึ้นตรงต่อ คนละ 2,000 บาท โดยผู้ปกครองรับเงินเต็มจำนวน ต่อนักเรียน 1 คน โดยไม่หักรายจ่ายใดๆก็ตามเพื่อบรรเทาภาระรายจ่ายด้านการศึกษา ให้แก่นักเรียนนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาขึ้นตรงต่อ ศธ.ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงสถานศึกษานอกขึ้นตรงต่อ ศธ. ในระดับการศึกษาขั้นต้น ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล-ม.6 และอาชีวศึกษา ซึ่งมีอยู่ราว 11 ล้านคน รวมทั้งสิ้น 22,000 ล้านบาท คาดว่าจะได้รับภายในวันที่ 31 สิงหาคมถึงต้นเดือนเดือนกันยายนนี้

2.ลดช่องว่างการศึกษาและผลกระทบวิชาความรู้ที่ขาดหายไป โดยให้สถานศึกษายืดหยุ่นการใช้เงินงบประมาณตามแนวทางเรียนฟรี 15 ปี ทั้งค่าใช้จ่ายสำหรับเรียน ตำราเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนานักเรียน เพื่อให้สามารถใช้งบประมาณส่วนที่ต้องในสถานการณ์โควิด 19 ให้สมควร

3.ให้งบประมาณช่วยเหลือช่วยเหลือการพัฒนาการศึกษา เพื่อให้คุณครูและบุคลากรได้เอาไปใช้ในการพัฒนากรรมวิธีการเรียนการสอนให้มีความหลากหลาย รวมไปถึงค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทาง การดูแลเข้าถึงนักเรียน และค่าอินเทอร์เน็ตในการเรียนออนไลน์
นางสาวตรีนุช กล่าวต่อว่าต่อขาน ในส่วนของขั้นตอน ผู้กระทำระจายเงินเยียวยาของนักเรียน ศธ.จะได้รับเงินจากกระทรวงการคลัง ส่งต่อไปยังผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาทุกคนอย่างเร่งด่วน โดยตั้งเป้าหมายว่าทุกคนจะได้รับเงินภายใน 7 วัน หลังจากที่เงินถึง ศธ. และก็จะมีการตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน เพื่อช่วยเหลือผู้ปกครอง ถ้าเกิดยังมิได้รับเงินดังที่ได้กล่าวมาแล้วทันเวลา

ด้านนายสุประเสริฐ จำปาทองคำ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พูดว่า ขั้นตอนการจัดสรรเงินเยียวยานักเรียน 22,000 ล้านบาท ทุกคน ทุกขึ้นตรงต่อ 2,000 บาทต่อคน กำลังจะถึงมือผู้ปกครอง ประมาณ 5-7 วัน ภายหลังจากกระทรวงการคลังจัดสรรการโอนเงินให้หน่วยงาน โดย

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นต้น (สพฐ.) : โอนเงินเข้าบัญชีผู้ปกครอง เมื่อวันที่ 5 เป็นต้นไป

สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.) : ผู้ปกครองรับเงินสด ที่วิทยาลัย เมื่อวันที่ 5 เป็นต้นไป

สำนักงานคณะกรรมการเกื้อหนุนการศึกษาเยาวชน (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน) : ผู้ปกครองรับเงินสด ที่โรงเรียน หรือรับเข้าบัญชี เมื่อวันที่ 7 เป็นต้นไป
กรมการศึกษานอกโรงเรียน ผู้ปกครองรับเงินสด จาก กรมการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ หรือ ศชช. เมื่อวันที่ 7 เป็นต้นไป

นอกจากนี้ ศธ. ยังได้รับความร่วมมือจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดส.) และ กสทช.ที่ได้ช่วยเหลือค่าอินเทอร์เน็ตฟรีให้กับนักเรียน เป็นระยะเวลา 2 เดือน เริ่มเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม – 15 ต.ค. 2564 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการอนุเคราะห์เพิ่มเติมอีกในภาคเรียนที่ 2 ถัดไปเพื่อเป็นการเรียนรู้ของเด็กที่ต่อเนื่อง

นายพระรัตนไตร วิริยะศรีกุล รักษาการเลขาธิการ กสทช. พูดว่า กสทช.มีแนวทางช่วยเหลือประชาชนและนักเรียน สำหรับเพื่อการช่วยเหลืออินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ในการเรียนออนไลน์ เพื่อลดภาระรายจ่ายของผู้ปกครองที่มีบุตรหลานเป็นนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล-ม. ขึ้นตรงต่อ สพฐ. รวมถึงนักเรียนนักศึกษาขึ้นตรงต่ออาชีวศึกษา ขึ้นตรงต่อ กรมการศึกษานอกโรงเรียน ตลอดจนสถานศึกษาเอกชนที่รับเงินจากรัฐบาล ขึ้นตรงต่อ กรุงเทพมหานคร ขึ้นตรงต่อกระทรวงมหาดไทย ขึ้นตรงต่อ ตชด. รวมถึงโรงเรียนสาธิต ที่มีการเรียนการสอนแบบออนไลน์ จำนวนกว่า 7.7 ล้านคน ในตอนระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม ถึง 15 ต.ค. 2564 (2 เดือน) โดยช่วยเหลือใน 2 แบบ เป็น

แบบที่ 1 ช่วย Top-up แพ็กเกจอินเทอร์เน็ตโทรศัพท์มือถือให้เบอร์ที่นักเรียนใช้เรียนออนไลน์ ทั้งระบบเพิ่มเติมเงินและรายเดือน เดือนละ 79 บาท สามารถใช้งานแอปพลิเคชันเพื่อการศึกษาการสอนได้แบบไม่จำกัด เช่น Microsoft Teams, Google Meet, ZOOM, Cisco Meeting, WebEx และ Line Chat พร้อมอินเทอร์เน็ตอีก 2GB ในการใช้งานอื่นๆ

แบบที่ 2 ช่วยจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตบ้าน โดยหักจากใบเสร็จรับเงินค่าใช้จ่ายสำหรับบริการ เดือนละ 84 บาท (ยังไม่รวม VAT) เป็นเวลา 2 เดือน ซึ่งนักเรียนสามารถเลือกรับสิทธิ์ได้อย่างใดอย่างหนึ่ง และยอมรับได้ 1 คนต่อ 1 สิทธิ์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น