ลงทะเบียน SME ที่นี่! ช่วยนายจ้าง 3,000 บาท ต่อหัวต่อเดือน

รัฐมนตรีว่าการแรงงาน หวั่นสถานประกอบการ ยังไม่รู้จัก “โครงงานช่วยเหลือและก็รักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs” แม้ลงทะเบียนตามที่มีการกำหนดไม่ทัน ภายใน 20 เดือนพฤศจิกายน 64 จะมิได้รับเงินอุดหนุนจากเมือง 3000 บาท ต่อหัวต่อเดือน

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เผยออกมาว่า กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน จัดทำโครงงานช่วยเหลือและก็รักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs เปิดลงทะเบียนผ่านเว็บ “ช่วยเหลือการจ้างงานเอสเอ็มอี.doe.go.th” เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 64 – 20 เดือนพฤศจิกายน 64 ปัจจุบันมีสถานประกอบการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงงาน 169,096 ราย หรือร้อยละ 42.84 ช่วยรักษาระดับการจ้างงานผู้รับจ้างเชื้อชาติไทย 2,536,686 คน หรือร้อยละ 62.90 ซึ่งเหลือระยะเวลาลงทะเบียนร่วมโครงงานเพียงแค่ 4 วันเพียงแค่นั้น แม้ไม่ดำเนินการตามระยะเวลาที่ระบุจะก่อให้ผู้ว่าจ้าง สถานประกอบการ หมดสิทธิที่กำลังจะได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ในอัตรา 3,000 บาทต่อผู้รับจ้างเชื้อชาติไทย 1 คนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ในพฤศจิกายน 2564 – มกราคม 2565

“พล.อำเภอประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และก็พล.อำเภอประวิตร วงษ์กาญจน์ รองนายกฯ ซึ่งกำกับดูแลกระทรวงแรงงาน จริงจังที่จะแก้ปัญหาเศรษฐกิจ และก็สังคมที่ได้รับผลพวงจากการแพร่ระบาดของโรค โควิด -19 โดยได้อนุมัติโครงงานช่วยเหลือและก็รักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs ภายใต้กรอบวงเงิน 37,506,414,000 บาท เพื่อให้ผู้ว่าจ้างสามารถรักษาระดับการจ้างงาน ทำให้ผู้รับจ้างเชื้อชาติไทยในธุรกิจ SMEs ไม่ถูกเลิกจ้างตามเงื่อนไขโครงงานฯ มีรายได้ดูแลตัวเองและก็ครอบครัว อีกทั้งผู้ว่าจ้าง สถานประกอบการ ได้รับเงินสนับสนุนเพื่อเสริมสภาพคล่อง นำไปฟื้นฟูกิจการ และก็สร้างความแข็งแรงในธุรกิจให้ดำเนินกิจการได้ตลอด ซึ่งผมปรารถนาดีผู้ว่าจ้าง สถานประกอบการนิดหน่อยที่ยังไม่รู้จักโครงงานฯ ขณะนี้ก็มอบหมายกรมการจัดหางานรีบโทรแจ้งผู้ว่าจ้างในเขตพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบครั้งละราย เพื่อให้รับรู้ข้อมูลและก็มาลงทะเบียนทันตามกำหนด” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าว

ด้านนายรุ่งเรือง โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า กรมการจัดหางานรับข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ขณะนี้มอบหมายข้าราชการและก็ข้าราชการจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1-10 และก็สำนักงานจัดหางานจังหวัดทั่วทั้งประเทศ ติดตามผู้ว่าจ้าง สถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียนที่ตั้งบริษัทในเขตพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบ เพื่อโปรโมทข้อมูลโครงงานฯ และก็เร่งรัดให้ลงทะเบียนภายในกำหนดเวลา ซึ่งพบว่าส่วนมากที่ยังไม่รู้จักข้อมูลโครงงานและก็ยังไม่ลงทะเบียนมักเป็นผู้ว่าจ้างในธุรกิจขนาดเล็กที่มีการจ้างงาน 3 – 4 คน

ลงทะเบียน SME ช่วยเหลือการจ้างงานเอสเอ็มอี.doe.go.th ที่นี่

job

“สำหรับผู้ว่าจ้าง/สถานประกอบการภาคเอกชนที่อยู่ในระบบประกันสังคม และก็มีลูกว่าจ้างรวมทุกสาขาไม่เกิน 200 คน สามารถสมัครร่วมโครงงาน ผ่านเว็บ “ช่วยเหลือการจ้างงานเอสเอ็มอี.doe.go.th” เพื่อตรวจตราคุณสมบัติ เมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว จะต้องสมัครใช้บริการระบบ e-Service ของสำนักงานประกันสังคม เพื่อยื่นแบบรายการแสดงข้อมูลการส่งเงินช่วยเหลือ สปส. 1-10 ในระบบ e-Sevice จึงจะได้รับเงินสนับสนุนจากโครงงานนี้ ในเรื่องที่ผู้ว่าจ้างไม่อาจจะลงทะเบียนร่วมโครงงานฯผ่านระบบด้วยตัวเอง สามารถนำเอกสารซึ่งมี หนังสือมอบฉันทะติดอากรแสตมป์ 30 บาท สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบฉันทะและก็ผู้รับมอบอำนาจ สำเนาหน้าสมุดแบงค์ (กรณีใช้บัญชีเดินสะพัด ให้ใช้สมุดหน้าเช็คที่มีชื่อผู้ว่าจ้างและก็เลขบัญชี) และก็สำเนาหนังสือรับรองการจะทะเบียนนิติบุคคล หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ผู้ว่าจ้างบุคคลปกติ) โดยลงลายมือชื่อรับประกันสำเนาถูกต้องทุกฉบับ ติดต่อที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานจังหวัดกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10 เพื่อให้ข้าราชการดำเนินการให้ หรือแม้อยากได้ซักถามรายละเอียดเพิ่มเติมให้ติดต่อที่ สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694” อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น