ราชกิจจานุเบกษาประกาศ คำสั่งล็อกดาวน์กรุงเทพ-ปริมณฑล 4 จังหวัดภาคใต้ มีผล 28 มิ.ย.

ราชกิจจานุเบกษาประกาศ ล็อกดาวน์กรุงเทวดา-บริเวณรอบๆ 4 จังหวัดภาคใต้ สั่งปิดแคมป์ก่อสร้าง ห้ามรับประทานอาหารในร้าน ห้างสรรพสินค้าปิดเวลา 3 ทุ่ม มีผล 28 ไม่.ย.

วันที่ 27 มิถุนายน 2564 เว็บราชกิจจจานุเบกษา เผยแพร่ข้อกำหนดออกตามความลับมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์รีบด่วน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 25) มีคำสั่งปิดสถานที่ก่อสร้าง ห้ามกินอาหารในร้าน จับกลุ่มสังสรรค์ งานฉลองรื่นเริง รวมทั้งห้างสรรพสินค้าสามารถเปิดได้ถึง 3 ทุ่ม เซ็นชื่อ โดยพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
สำหรับข้อกำหนดนี้ มีผลในพื้นที่กรุงเทวดา-บริเวณรอบๆ รวมทั้งพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา รวมทั้งจังหวัดสงขลา

สรุปข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

1. สั่งปิดแคมป์ก่อสร้าง สั่งหยุดดำเนินงานก่อสร้าง อย่างน้อย 30 วัน รวมทั้งห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานเป็นการชั่วคราว

2. การจำหน่ายของกินรวมทั้งเครื่องดื่มในร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม ที่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้ มอลล์ บังกะโล ร้านสบายซื้อ ตลาดนัด ซูเปอร์มาร์เก็ต ให้เปิดบริการเฉพาะนำกลับไปบริโภคที่อื่นเพียงแค่นั้น

3. ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ ให้เปิดดำเนินการได้ถึง 21.00 น. โดยงดเว้นให้บริการโรงมหรสพ โรงภาพยนต์ สวนน้ำ ศูนย์อาหาร

4. บังกะโล ศูนย์แสดงผลิตภัณฑ์ ศูนย์สัมมนาหรือที่จัดนิทรรศการ ให้เปิดได้ตามเวลาธรรมดา แม้กระนั้นให้งดเว้นการจัดสัมมนา การสัมมนา รวมทั้งจัดเลี้ยง

5. ห้ามจัดกิจกรรมจับกลุ่มที่มีบุคคลจำนวนรวมกันเกินกว่า 20 คน เว้นแต่ว่าได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ หรือเป็นกิจกรรมในพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นสถานกักกันโรค

6. ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ควบคุมสูงสุด เข้าไปตรวจทานเขตชุมชน ตลาด หรือสถานที่ที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการระบาด เมื่อเจอแหล่งที่มีการระบาดของโรคเป็นกลุ่มเป็นก้อน ผู้ว่าราชการจังหวัดบางทีอาจดำเนินการสั่งปิดเขตชุมชน หรือสถานที่ดังที่กล่าวมาข้างต้นไว้เป็นการชั่วคราว

7. ให้เจ้าหน้าที่จากศูนย์ทำการปรับปรุงสถานการณ์รีบด่วนด้านความมั่นคงยั่งยืน กระทรวงมหาดไทย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวพัน ตั้งจุดตรวจ ด่านตรวจ จุดสกัด เพื่อคัดเลือกกรองการเดินทาง อย่างน้อย 30 วัน ในทางคมนาคมเข้าออกชายแดนภาคใต้ รวมทั้งกรุงเทวดา-บริเวณรอบๆ

8. ให้สามัญชนงดเว้นกิจกรรมทางสังคมที่มีการจับกลุ่ม ในลักษณะการพบปะ งานจัดเลี้ยงรื่นเริงในเขตพื้นที่ขวบคุมสูงสุดรวมทั้งเอาจริงเอาจัง เป็นระยะเวลา 30 วัน เว้นแต่ว่าเป็นการจัดพิธีการตามวัฒนธรรม
คำสั่งนี้มีผลต้ังแม้กระนั้นวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

naja1

naja2

naja3

naja4

naja5

naja6

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น