รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เผยความเห็นชอบห้องประชุม เลื่อนเปิดเทอม เป็น 1 มิ.ย. 64

“ตรีนุช” เปิดเผยความเห็นชอบที่ประชุมหลังร่วมปรึกษาขอคำแนะนำหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เลื่อนเปิดเทอมจาก 17 พ.ค. เป็น 1 ไม่.ย. 64

วันที่ 27 เม.ย. 2564 น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยหลังการประชุมกับหน่วยงานในสังกัดอีกทั้งคณะกรรมการการเล่าเรียนพื้นฐาน (กพฐ.) คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) คณะกรรมการเกื้อหนุนการเล่าเรียนเอกชน (กช.) และสำนักงานเกื้อหนุนการศึกษานอกระบบและการเล่าเรียนตามสบาย (กรมการศึกษานอกโรงเรียน) ว่า ที่ประชุมมีมติเลื่อนการเปิดเทอมที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จากวันที่ 17 พ.ค. 2564 เป็นวันที่ 1 ไม่.ย. 2564 เพราะเหตุว่าสถานการณ์การระบาดของของโรควัววิด-19
พร้อมกำหนดวิธีการดำเนินการ เพื่อไม่ให้การเลื่อนวันเปิดเทอมกระทบต่อโอกาสในการทำความเข้าใจและสิทธิของนักเรียน ดังนี้

• ขณะจากวันที่ 17-30 พ.ค. 2564 ให้โรงเรียน อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เตรียมความพร้อมในด้านตึกสถานที่ การจัดการเรียนการสอน และอื่นๆเพื่อรองรับการเปิดเทอม
• สื่อสารและทำความเข้าใจกับผู้ดูแลในการเลื่อนวันเปิดเทอม
• อาจารย์ อาจไปเยี่ยมนักเรียน นักศึกษาที่บ้าน
• จัดงานกิจกรรมเสริมให้แก่นักเรียน ซึ่งอาจใช้ระบบออนไลน์ หรือระบบอื่นๆที่สมควร โดย

ใคร่ครวญตามบริบทและประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสวัวโรท้องนา 2019 (ศบค.) และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
แต่ กระทรวงเล่าเรียนจะประมวลผลเป็นระยะ สำหรับโรงเรียนที่อยู่นอกเขตเมือง ซึ่งได้รับผลพวงจากวัววิด-19 ไม่มาก สามารถเตรียมการจัดการเรียนการสอนในแบบปกติเป็นหลักยกตัวอย่างเช่นเดิม ส่วนตารางปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ให้เป็นไปตามปฏิทินเดิมที่กำหนดไว้หมายถึงวันที่ 11 เดือนตุลาคม 2564.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น