จังหวัดปทุมธานี มีหนังสือด่วนที่สุด แจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำหลาก 24 ชม.

ตอนวันที่ 26 ก.ย. นายสุถ้อยคำ รอดเรืองในจังหวัดหนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าฯปทุมธานี มีหนังสือ แจ้งนายกอบจ.รวมทั้ง ผู้อำนวยการทุกอำเภอ บอกว่า

ด้วยกองอำนวยการคุ้มครองรวมทั้งทุเลาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี ได้รับแจ้งจากกรมชลประทาน ว่าที่ผ่านมามีฝนตกสะสม สม่ำเสมอบริเวณประเทศไทยตอนบน รวมทั้งกรมอุตุนิยมวิทยาคาดคะเนว่า ในช่วงวันที่ 26 – 30 ก.ย. 2564 ร่องมรสุมจะเลื่อนลงไปพิงผ่านภาคกลางตอนล่าง ทําให้ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคกึ่งกลาง รวมทั้งส่งผลให้มีจำนวนน้ำไหลลงเหนือเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรามากยิ่งขึ้น

โดยคาดคะเนจำนวนน้ำไหลผ่าน สถานีวัดน้ำจังหวัดนครสวรรค์ ราว 2,400 – 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งกรมชลประทาน ได้ใช้การบริหารจัดแจงน้ำ และก็ตัดยอดน้ำเข้าพื้นที่ลุ่มต่ำทั้งคู่ฝั่ง แต่ยังคงจําเป็นจำต้องปรับเพิ่มปริมาณน้ำ ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ระหว่าง 2,000 – 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที โดยจะเบาๆทยอยเพิ่มการระบายน้ำเป็นลําดับ ซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำท้ายน้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงมากขึ้นจากเดี๋ยวนี้ราว 0.30 – 1.00 เมตร ในช่วงวันที่ 26 – 29 ก.ย. 2564

ปภ.ปทุมธานี พิเคราะห์แล้วเพื่อเป็นการเตรียม ความพร้อมรับสถานการณ์ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ขอให้ท่านดําเนินการ ดังต่อไปนี้

1.) ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนราษฎรในพื้นที่เสี่ยงอาศัยอยู่ริมน้ำเจ้าพระยา เกษตรกร ที่เลี้ยงชีพประมง เพาะปลูก หรือเลี้ยงสัตว์บริเวณขอบแม่น้ําเจ้าพระยา บริษัทห้างร้าน ที่ประกอบกิจการ ในแม่น้ำเจ้าพระยา ดังเช่น การก่อสร้างเขื่อนคุ้มครองริมฝั่ง แพร้านอาหาร ฯลฯ ร่วมทั้งยังราษฎรที่อาศัยอยู่ ในพื้นที่ขอบสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา รู้ถึงสถานการณ์น้ำเดี๋ยวนี้ รวมทั้งติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

2.) กําชับผู้อํานวยการท้องถิ่นในพื้นที่ให้เฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์ข่าวสารตลอด 1 วัน โดยเฉพาะพื้นที่ที่น้ำตอนบนไหลผ่าน (น้ำเหนือ) รวมทั้งมีฝนตกสะสม และประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานที่ เกี่ยวพันในพื้นที่เตรียมพร้อม กําลังพล สิ่งของ เครื่องมือ เครื่องจักร รวมทั้งยานพาหนะ ให้พร้อมดำเนินการ อํานวยความสบาย รวมทั้งให้ความช่วยเหลือราษฎร ตลอด 1 วัน

3.) ถ้าเกิดกำเนิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่ให้รายงานสถานการณ์ รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือในพื้นฐาน ให้กองอํานวยการคุ้มครองรวมทั้งทุเลาสาธารณภัยจังหวัดรู้ทันที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-581-3120

4.) ให้แจ้งผู้อํานวยการองค์มือปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่รู้ รวมทั้งถือปฏิบัติ

water

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น