ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการหมุนวน “คิดถึงไม่ลืมเลือน ๙” 11 – 13 ต.ค. 2564

พิพิธภัณฑสถานการกสิกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขอเชิญญาติชาวไทยร่วมงาน “คิดถึงมิลืมเลือน 9” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม เพื่อน้อมรำลึกในบุญคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชะมหาราช บรมทุ่งนาถบพิตร แล้วก็สถาบันพระมหากษัตริย์ไทย ด้านการกสิกรรม การถ่ายทอดองค์ความรู้ความคิดของใหม่เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 13 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00 – 17.00 น.ในพิพิธภัณฑสถานการกสิกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ปทุมธานี แล้วก็รับดูผ่านช่องทาง Online โดยไม่ต้องจ่ายเงิน

  • นิทรรศการเทิดทูนพระเกียรติ “ในความทรงจำ” พรีเซนเทชั่นพระเกียรติคุณ พระอัจฉริยภาพ หลักธรรม หลักคิด แล้วก็ กฎเกณฑ์ ของพระองค์ ยังคงตราตรึงอยู่ในความทรงจำอย่างมิรู้ลืม
  • นิทรรศการของใหม่เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง
  • การฝึกฝนวิชาของแผ่นดินแล้วก็การฝึกฝนเชิงปฏิบัติการ 12 หลักสูตร ตลอด 3 วัน
  • รับดูนิทรรศการพระเจ้าอยู่หัวรักเรา แล้วก็ภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3 มิติ
  • ดู ช้อป พร้อมเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากการเกษตรไม่เป็นอันตราย จากเครือข่ายพิพิธภัณฑสถานเกษตรฯ จากทั่วประเทศ กว่า 50 ร้านขายของ
  • กิจกรรมน้อมระลึก วันที่ 13 ตุลาคม 2564 เวลา 15.๕2 น. ร่วมน้อมระลึกในบุญคุณ อันหาที่สุดไม่ได้พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชะมหาราช บรมทุ่งนาถบพิตร แล้วก็ฟัง บทเพลงแห่งความคิดถึงโดยคุณศรีนทรา นิยากร ที่มาร่วมเห่กล่อมบทเพลงพระราชนิพนธ์แทนเสียงหัวใจของเราชาวไทยทุกคน พร้อมฟังเสียงขลุ่ยเห่กล่อมบทเพลงน้อมระลึกจากคุณครู ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี นักแสดงแห่งชาติ ในวันเดียวกันนี้ได้เปิดให้ เข้าชมพิพิธภัณฑสถานพระเจ้าอยู่หัวรักเรา โดยไม่ต้องจ่ายเงิน ทั้งวัน

การจัดงานในคราวนี้ยังคงคุมเข้มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรทุ่งนา 2019 อย่างเคร่งครัด ทั้งยังยังมีการจัดงานผ่านแบบออนไลน์ สามารถรับดูถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook live : Wisdomkingmuseum ตลอดทั้ง 3 วัน